Медицински речник

коарктация

На английски език: coarctation

Свиване, стриктура, стеноза - вродено стеснение на кръвоносен съд, напр. коарктация на аортата.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32347 seconds