Медицински речник

кюртаж

На английски език: curettage

Синоними:

  • кюртиране (curettement)

Изстъргване, обикновено на вътрешната повърхност на кухина, за премахване на тумори или други абнормни тъкани или за взимане на материал за тъканна диагноза.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.37056 seconds