Медицински речник

лигамент

На английски език: ligament

Връзка от здрава фиброзна съединителна тъкан, свързваща едни органи с други, напр. ligamentum hepatogastricum – връзка между черния дроб и стомаха.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00529 seconds