Медицински речник

лимфоцит

На английски език: lymphocyte

Бяла кръвна клетка, формираща се в лимфните тъкани на организма. Съставят 20-30% от общия брой на левкоцитите в циркулиращата кръв. Лимфоцитите се делят на две големи групи - В-лимфоцити и Т-лимфоцити - в зависимост от повърхностните си молекули, както и от функцията си. Участват в имунните процеси.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.27936 seconds