Медицински речник

лордоза

На английски език: lordosis

Изкривяване на гръбначния стълб с изпъкналост напред, надвишаващо нормалните граници. Физиологична лека лордоза има в шийната и поясната част на гръбначния стълб. Различават се: пълна лордоза (обхваща се целия гръбначен стълб) и частична лордоза (най-често в поясната част на гръбначния стълб).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28032 seconds