Медицински речник

луксация

На английски език: luxation

1. Изкълчване – разместване на артикулиращите повърхности на костите, образуващи дадена става.

2. Изместване на някой орган, напр. сублуксация или луксация на лещата на окото.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02239 seconds