Медицински речник

малеол

На английски език: malleolus

Глезен – различават се вътрешен глезен (malleolus medialis, намиращ се в дисталния край на големия пищял) и външен глезен(malleolus lateralis, намиращ се в дисталния край на малкия пищял).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02248 seconds