Медицински речник

полисерозит

На английски език: polyserositis

Възпаление на серозните ципи на няколко телесни кухини, напр. плеврална, перитонеална, перикардна.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.27632 seconds