Медицински речник

постхеморагична анемия

На английски език: posthemorrhagic anemia

Следкръвоизливна анемия - хипохромна анемия след голяма, кръвозагуба или след по-малки, но повтарящи се кръвоизливи.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.10693 seconds