Медицински речник

скотом

На английски език: scotoma

Островни отпадания на зрителното поле. Според локализацията биват: централни (напр. при ретробулбарен неврит), парацентрален (скотом на Бжерум при глаукома) и периферен. Освен това се делят на положителни (осъзнават се от пациента) и отрицателни (не се осъзнават).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02132 seconds