Медицински речник

странгулация

На английски език: strangulation

1. Механични асфиксии от притискане на шията отвън. Различават се три вида странгулации – обесване, загърляне и удушаване.

2. Вътрешно заклещване, притискане, напр. странгулационен илеус.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.10671 seconds