Медицински речник

токсинемия

На английски език: toxinemia

Наличност на токсини в кръвта.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00431 seconds