Медицински речник

яремен

На английски език: jugular

Синоними:

  • югуларен

Намиращ се на шията, напр. яремна/югуларна ямка, яремна/югулрана вена.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Медицински речник А-Я

Page generation time: 0.28826 seconds