Лекарства

Легенда

  • Листовка Листовка за пациента.
  • Цена Лекарствен продукт, за който е налична ценова информация.
  • НЗОК Лекарство, частично или напълно заплащано от НЗОК.

Axid (Аксид)

Axura (Аксура)

Върни се в началото на лекарствения справочник
Page generation time: 0.59071 seconds