Лекарства

Легенда

  • Листовка Листовка за пациента.
  • Цена Лекарствен продукт, за който е налична ценова информация.
  • НЗОК Лекарство, частично или напълно заплащано от НЗОК.

Bactrim (Бактрим)

  • Листовки
  • НЗОК
  • Цени

Bactrim Forte (Бактрим Форте)

  • Листовки
  • НЗОК
  • Цени
Върни се в началото на лекарствения справочник
Page generation time: 0.01783 seconds