Медицински речник

афазия

На английски език: aphasia

Загуба на способността за говорене или за разбиране на речта. Различават се моторна афазия (нарушена е способността за говорене при запазена способност за разбиране на чуждата реч), сензорна афазия (загуба на способността да се разбира значението на думите при запазен слух), синтаксична афазия (неспособност да се подреждат думите в последователности).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32066 seconds