Медицински речник

аурикула

На английски език: auricle

Ушна мида, има форма на приплесната фуния. Основната част от нея се изгражда от еластиченохрущялна плочка, към която сраства плътно покриващата я кожа. Долната част на ушната мида, която виси свободно, не съдържа хрущял, а мастна тъкан.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30985 seconds