Медицински речник

акантозис нигриканс

На английски език: acanthosis nigricans

Характеризира се със сивкавочерни брадавицовидниобразувания в аксилите, ингвиналните гънки, около гърдите, по лактите и колената, рядко по лигавицата на устната кухина. Среща се при рак на вътрешните органи (стомах, бял дроб, матка).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00457 seconds