Медицински речник

азбестоза

На английски език: asbestosis

Вид пневмокониоза – професионално заболяване на белия дроб, причинено от продължително вдишване на азбестов прах.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31574 seconds