Медицински речник

анаероби

На английски език: anaerobes

Микроорганизми, които могат да живеят и да се развиват при липса на кислород. Делят се на факултативни и облигатни анаероби.

Източници Актуализирано на: 28 February 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.01241 seconds