Медицински речник

факултативни анаероби

На английски език: facultative anaerobes

Анаероби, които могат да се развиват в присъствието на кислород.

Източници Актуализирано на: 28 February 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.39072 seconds