Медицински речник

анизометропия

На английски език: anisometropia

Състояние, при което има значителна разлика (повече от 1 dpt) в рефракцията (пречупвателната способност) на двете очи.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00770 seconds