Медицински речник

бруцелоза

На английски език: brucellosis

Инфекциозно заболяване, причинено от бактерии от род Brucella. Човек се заразява при контакт с болни животни или консумация на сурово мляко и месо. Протича с фебрилитет, увеличени лимфни възли, хепатоспленомегалия и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.25741 seconds