Медицински речник

зооноза

На английски език: zoonosis

Синоними:

  • зооантропоноза (zooanthroponosis)

Инфекциозни заболявания по животните, които се предават и на xората, напр. антракс, бяс, бруцелоза, туларемия и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.01909 seconds