Медицински речник

делир

На английски език: delirium

Силна възбуда - наличие на зрителни и слухови илюзии и халюцинации. Болните са ориентирани за собствената си личност, но са дезориентирани за време и място, могат да виждат познати, малки животни (насекоми, мишки), да участват в сражения, да хващат несъществуващи предмети и др. Делир може да възникне при висока температура, остра интоксикация с медикаменти, алкохол и др. Продължава от няколко часа до няколко дни.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02260 seconds