Медицински речник

дендрит

На английски език: dendrite

Дървовидно разклонен цитоплазмен израстък на нервната клетка. Провежда нервните импулси към тялото на клетката.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.33482 seconds