Медицински речник

ДНК

На английски език: DNA

Синоними:

  • дезоксирибонуклеинова киселина (deoxyribonucleic acid)

Вид нуклеинова киселина, главен носител на генетичния материал на всички клетки и на ДНК-вирусите. Съдържа се основно в ядрата на клетките и най-често има формата на двойно верижна спирала.

Източници Актуализирано на: 05 March 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31504 seconds