Медицински речник

екхимоза

На английски език: ecchymosis

Кръвоизливно петно - излизане на кръв от съдовете в подкожието, най-често при травми. Различават се от петехиите (точковидни кръвоизливи) само по това, че са с по-големи размери.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02315 seconds