Медицински речник

електролит

На английски език: electrolyte

1. Всяко съединение, което в разтвор или в стопено състояние, се дисоциира на йони и провежда елекртичество.

2. Съединение, което при разтварянето си се дисоциира на йони.

Източници Актуализирано на: 24 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28058 seconds