Медицински речник

емeтропия

На английски език: emmetropia

Нормално зрение, нормално рефракционно състояние – при атпусната акомодация успоредните лъчи, преминали през окото се пресичат върху ретината и се получава ясен образ.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.35878 seconds