Медицински речник

ентероанастомоза

На английски език: enteroanastomosis

Оперативно създаване на връзка между два сегмента на тънките чарва след резекция на част от тънките черва.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.27343 seconds