Медицински речник

феминизация

На английски език: feminization

Синоними:

  • феминизиране

Придобиване на женски черти, развитие на женски вторични полови признаци у мъжа.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.26339 seconds