Медицински речник

ферментация

На английски език: fermentation

Синоними:

  • ферментиране

Ензимно контролирано анаеробно разграждане на органични съединения до по-прости вещества (напр. въглехидрати до въглероден двуокис и алкохол или до органична киселина), с отделяне на енергия.

Източници Актуализирано на: 28 February 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02235 seconds