Медицински речник

галакторея

На английски език: galactorrhea

Спонтанно изтичане на мляко от гръдните жлези, което не е свързано с раждане и кърмене. Дължи се на хиперпролактинемия, на прием на някои медикаменти и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02976 seconds