Медицински речник

ганглий

На английски език: ganglion

1. Нервен възел – група от неврони, ограничени от съединителнотъканна капсула. Разполага се извън главния и гръбначния мозък. Получава предвъзлови нервни влакна и изпраща следвъзлови нервни влакна към различни органи.

2. Ганглион, „мъртва кост" - кистозно образувание с пихтиесто съдържа­ние, което произхожда от сухожилните влагалища или ставните капсули. Често възниква по гърба на китката.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02203 seconds