Медицински речник

хематогенен

На английски език: hematogenous

1. Кръвообразуващ, кръвотворен, хемопоетичен.

2. Произхождащ от или разпространяващ се чрез кръвта.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02269 seconds