Медицински речник

хематопоетичен

На английски език: hematopoietic

Кръвообразуващ, кръвотворен, отнасящ се до кръвообразуването.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.30201 seconds