Медицински речник

хемолитичен

На английски език: hemolytic

Предизвикващ хемолиза, дължащ се на хемолиза, напр. хемолитична анемия.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31481 seconds