Медицински речник

хемолитична анемия

На английски език: hemolytic anemia

Голяма група заболявания с различна етиология и патогенеза, но при всички е налице усилен разпад на еритроцити (хемолиза). Биват наследствени (вродени ензимни дефекти, дефекти на еритроцитната мембрана и хемоглобинопатии) и придобити (имунни, травматични, токсични и др.).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.01721 seconds