Медицински речник

хеморагична треска

На английски език: hemorrhagic fever

Общо наименование на група oстри инфекциозни вирусни заболявания, протичащи с токсиинфекциозен синдром, хеморагична диатеза и различни органни прояви. Такива са напр. Кримската, Омската, Марбургската хеморагична треска и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31673 seconds