Медицински речник

хемосидероза

На английски език: hemosiderosis

Натрупване на абнормни количества хемосидерин в органите и тъканите. Различават се локална хемосидероза (има извънсъдова хемолиза на еритроцитите) и генерализирана хемосидероза (има вътресъдова хемолиза на еритроцитите, напр. при хемолитични анемии, интоксикация с хемолитични отрови – олово и др.).

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31807 seconds