Медицински речник

хепаторенален

На английски език: hepatorenal

Чернодробно-бъбречен, отнасящ се до черния дроб и бъбреците, напр. хепаторенален синдром.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00648 seconds