Медицински речник

хепатоспленомегалия

На английски език: hepatosplenomegaly

Увеличаване на размерите на черния дроб и слезката.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31975 seconds