Медицински речник

хромозомна аберация

На английски език: chromosome aberration

Отклонение от нормалния брой или морфология на хромозомите.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.31163 seconds