Медицински речник

лакунарен

На английски език: lacunar

Отнасящ се до лакуна, съдържащ лакуни.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02250 seconds