Медицински речник

млечна киселина

На английски език: lactic acid

Нормален междинен продукт, който се образува при ферментацията (окислението, метаболизма) на захарите.

Източници Актуализирано на: 27 February 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.28717 seconds