Медицински речник

нефропатия

На английски език: nephropathy

Общ термин за някои невъзпалителни заболявания на бъбреците, напр. балканска ендемична нефропатия, диабетна нефропатия и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.41035 seconds