Медицински речник

офталмотонометрия

На английски език: ophthalmotonometry

Синоними:

  • тонометрия (tonometry)

Метод за непряко измерване на вътреочното налягане. Различават се палпаторно измерване и инструментално измерване чрез различни тонометри.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.32738 seconds