Медицински речник

палпация

На английски език: palpation

Синоними:

  • палпиране

Опипване – метод на физикално изследване, който се основава на тактилното чувство при допир със структурите на човешкото тяло. Извършва се с дланта на ръката и с върха на пръстите. Получава се информация за формата, повърхността, консистенцията, подвижността на изследваната структура, за наличието на болезненост, на пулсации и др.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.02298 seconds