Медицински речник

параплегия

На английски език: paraplegia

Парализа на двата долни или на двата горни крайника.

Източници Актуализирано на: 16 January 2009

Медицински речник - източници

Page generation time: 0.00658 seconds